Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Aktualne uchwały Rady Miejskiej w Mordach
dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mordy:

REGULAMIN

Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 12838)

Uchwała Nr XV/110/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 14)

SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

Uchwala Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i gminy mordy i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Maz z 2019 r., poz. 12916)

Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwalę Nr XIII/88/22019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 13752)

DEKLARACJA

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 543)

Uchwała Nr XVII/130/2020 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Mordy

TERMINY OPŁAT

Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., POZ. 4391)

Uchwała Nr XVII/129/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

STAWKI OPŁAT

Uchwała Nr XV/102/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 12) 

Uchwała Nr XVII/128/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

ULGA KOMPOSTOWNIK

Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta i Gminy Mordy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 1828)

Uchwała Nr XVII/127/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta i Gminy Mordy

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW – WYMAGANIA

Uchwała nr XXXIV/183/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określeni wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 12814)

GÓRNE STAWKI OPŁAT

Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5868)

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15