Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 października 2015
napis anbórBurmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze zostali wybrani:
- p. Marek Izdebski  zam. w Mordach na  stanowisko pracy w Referacie Inwestycji i Infrastruktury  ds. zamówień publicznych i inwestycji;
- Pani Monika Nasiłowska – Osik zam. w Siedlcach na samodzielne stanowisko pracy  ds. kontroli wewnętrznej;
- Pani Magdalena Maria Zdanowska  zam. w Mordach na stanowisko pracy Za-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach

 

stanowisko pracy w Referacie Inwestycji i Infrastruktury

ds. zamówień publicznych i inwestycji

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Marek Izdebski.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba wykazała się kwalifikacjami i wiedzą niezbędną do pracy na w/w stanowisku, co daje  gwarancję prawidłowego wykonywania zadań. Posiada także niezbędne doświadczenie w pracy w administracji.

 

 

                                                                                                               BURMISTRZ

                                                                                                                Jan Ługowski

 

Mordy, dnia 29.09.2015 r.


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach

 samodzielne stanowisko pracy

ds. kontroli wewnętrznej

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Nasiłowska - Osik.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba wykazała się kwalifikacjami i wiedzą niezbędną do pracy na w/w stanowisku, co daje  gwarancję prawidłowego wykonywania zadań. Posiada także doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym.

                                                 BURMISTRZ

          Jan Ługowski

Mordy, dnia 29.09.2015 r.

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach

 

stanowisko pracy

Za-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Maria Zdanowska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba wykazała się kwalifikacjami i wiedzą niezbędną do pracy na w/w stanowisku, co daje  gwarancję prawidłowego wykonywania zadań. Posiada także doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym.

 

                                                  BURMISTRZ

          Jan Ługowski

Mordy, dnia 07.10.2015 r.