Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg


 


Plan Gospodarki NiskoemisyjnejUwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

Modernizacja gospodarstw rolnych.

Od dnia 3 stycznia 2011 r. rozpocznie sie nabór wniosków na przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. W województwie mazowieckim, w pierwszej kolejności wnioski mogą składać rolnicy zajmujący się produkcją mleczarską. Dla tej grupy nabór wniosków będzie trwał dwa tygodnie i zakończy się w dniu 17 stycznia 2011 r. Natomiast w dniach od 17 stycznia 2011 r. do 28 stycznia 2011 r., uruchomiony zostanie nabór wniosków dla pozostałych rolników.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" zostanie przeprowadzony w 15 województwach, oprócz województwa wielkopolskiego. Zasady ubiegania sie o pomoc na modernizację gospodarstw rolnych, finansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będą korzystniejsze dla rolników w porównaniu do obowiązujących w poprzednim naborze. Główna zmiana w przepisach dopuszcza bowiem możliwość składania wspólnie przez kilku rolników jednego wniosku o przyznanie pomocy na modernizację ich gospodarstw. Pomoc będą mogli uzyskać na wspólny zakup nowych maszyn i urządzeń. Inna ważna zmiana dotyczy rozdzielania terminu przyjmowania wniosków w zakresie priorytetu "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego" oraz inne inwestycje w gospodarstwach rolnych.

W styczniowym naborze wniosków pierwszeństwo będą mieli rolnicy, którzy chcą inwestować w restrukturyzację prowadzonej przez siebie produkcji mleczarskiej. To właśnie oni będą mogli przez dwa pierwsze tygodnie naboru czyli od 3 do 7 stycznia 2011 r. składać wnioski o przyznanie takiej pomocy. Dopiero po nich od 17 do 28 stycznia 2011 r. wnioski będą przyjmowane od rolników planujących inwestycje w innych obszarach działalności rolniczej.

Rolnik, który chce restrukturyzować produkcję mleka, aby skorzystać ze wsparcia na "Modernizację gospodarstw rolnych", poza wypełnieniem standardowych kryteriów obowiązujących w tym działaniu, takich jak m.in. wielkość ekonomiczna gospodarstw czy wiek wnioskodawcy, musi spełnić dodatkowe wymagania. Chodzi o to, że musi by wpisany do rejestru producentów prowadzonego przez dyrektywa właściwego działu terenowego Agencji Rynku Rolnego i musi przysługiwać mu w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy kwota indywidualna tzw. kwota mleczna, w wysokości co najmniej 20 000kg. Ponadto musi wykazać, że co najmniej od roku prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji mleka. W przypadku podmiotów, które nabyły gospodarstwo w okresie 12 miesięcy poprzedzający dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, warunek ten będzie spełniony, jeżeli w nabytym gospodarstwie działalność rolnicza w zakresie produkcji mleka jest prowadzona co najmniej od roku.

Zasada ta dotyczy wszystkich podmiotów, które ubiegają się o wsparcie w zakresie restrukturyzacji produkcji mleczarskiej.

Rolnicy z dziewięciu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, poza wsparciem restrukturyzacji produkcji mleczarskiej, będą mogli starać się także o pomoc, na korzystniejszych warunkach, na realizację innych inwestycji w swoich gospodarstwach (wnioski można składać od 17 do 28 stycznia 2011 r.)

Główna zmiana w zasadach udzielania wsparcia polega na tym, że w styczniu wnioski o pomoc na zakup i wspólne użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych będzie mogło składać wspólnie kilku rolników. Dotychczas nie mogli oni razem złożyć jednego wniosku o pomoc. Wprowadzenie takiej możliwości spowoduje, że o wsparcie będą mogli się starać także właściciele mniejszych gospodarstw rolnych, którzy dotychczas byli wykluczenie z ubiegania się o taką pomoc. A wynikło to z tego, że np. parametry użytkowe planowanego przez nich zakupu sprzętu (np. wydajność maszyny rolniczej) była nieproporcjonalnie duża w stosunku do powierzchni ich niewielkich gospodarstw. Czyli oznaczałoby to, że użytkowanie takiej maszyny rolniczej w tak małym gospodarstwie byłoby po prostu nieekonomiczne. Natomiast, gdy o zakup nowoczesnej i wydajnej maszyny wystąpi razem kilku rolników, z których każdy posiada pewien areał ziemi uprawnej, wtedy taka maszyna będzie wykorzystywana zgodnie z zasadami ekonomiki produkcji rolniczej. Takie nawiązania funkcjonują także w innych krajach Unii Europejskiej, np. we Francji i bardzo dobrze sie sprawdzają. Aby można było skorzystać z takiej możliwości, rolnicy muzą zawrzeć między sobą pisemną umowę. Znaleźć się w niej muszą zasady wspólnego używania i eksploatowania maszyn lub urządzeń oraz zakres prac wykonywanych przy ich użyciu przez każdą z tych osób. Określając zakres prac muszą zostać uwzględnione zasoby i potrzeby gospodarstw każdej z tych osób.

Maksymalny poziom wsparcia, który można otrzymać na gospodarstwo wynosi 300 tys. złotych. Poziom dofinansowania, jak może otrzymać z ARiMR beneficjent, waha sie od 40% do 70% kosztów poniesionych na realizacje inwestycji w gospodarstwach rolnych i zależy od wieku beneficjenta, położenia jego gospodarstwa oraz rodzaju przedsięwzięcia. Na maksymalny 70% zwrot kosztów poniesionych na modernizacje gospodarstw rolnych, mogą liczyć osoby wspólnie składające wniosek o przyznanie pomocy na inwestycje dotyczące restrukturyzacji produkcji mleczarskiej na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, z których żadna w dniu jego złożenia nie ukończyła 40 roku życia.

Do wykorzystania w styczniowym naborze wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" przewidziano łącznie ok. 2.3 miliarda złotych (podział środków finansowych na poszczególne województwa oraz szacowana liczba wniosków wykorzystująca przyznane limity).

O przyznawaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków lecz liczba punktów przyznanym poszczególnym operacjom zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w znowelizowanym rozporządzeniu MRiRW dotyczącym działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Źródło: www.arimr.gov.pl

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15